Research Groups Back
Group Leaders
Anant B Patel Arvind Kumar G R Chandak Jyotsna Dhawan K Thangaraj
Karthikeyan Vasudevan Manjula Reddy Puran Singh Sijwali R Sankaranarayanan Rakesh K Mishra
Ramesh K Aggarwal Satish Kumar Tushar Vaidya V Radha Yogendra Sharma


Project Leaders
A S Sreedhar Ajay Gaur Amit Asthana G Umapathy Guru Prasad K
K Lakshmi Rao Krishnan H Harshan Lekha Dinesh Kumar M Mohammed Idris M V Jaganadham
Mandar V Deshmukh P Chandra Shekar Palani Murugan Rangasamy Raghunand R Tirumalai Sadanand D Sontakke
Shashi Singh Shrish Tiwari Sunil Kumar Verma


Scientist Fellows
Santosh KumarVenkat R. ChalamcharlaMukesh LodhaSwasti RaychaudhuriRegalla Kumaraswamy


J C Bose Fellows
Amitabha Chattopadhyay Ch Mohan Rao Ghanshyam Swarup Imran Siddiqi R Nagaraj
Veena K Parnaik


Emeritus Scientists
Purnima Bhargava


Consultant Scientists
N Madhusudhana Rao


On lien/Long Deputation
Ramesh V Sonti Sandeep Goel Shailendra K Saxena


Innovation-Hub


Director's Group

Useful Links Related Links Campuses
   
Copyright 2010 © CCMB, Uppal Road, Hyderabad 500007, AP, India
Disclaimer