Research Publications Back
Year wise Publications
Group Leaders
Anant B Patel Arvind Kumar G R Chandak Imran Siddiqi Innovation-Hub
Jyotsna Dhawan K Thangaraj Karthikeyan Vasudevan Manjula Reddy Puran Singh Sijwali
R Sankaranarayanan Rakesh K Mishra Ramesh K Aggarwal Ramesh V Sonti Satish Kumar
Tushar Vaidya Utpal Bhadra V Radha Yogendra Sharma


Project Leaders
A S Sreedhar Ajay Gaur Amit Asthana G Umapathy Guru Prasad K
K Lakshmi Rao Krishnan H Harshan Lekha Dinesh Kumar M Mohammed Idris M V Jaganadham
Mandar V Deshmukh P Chandra Shekar Palani Murugan Rangasamy Raghunand R Tirumalai Sadanand D Sontakke
Shashi Singh Shrish Tiwari Sunil Kumar Verma


Scientist Fellows
Mukesh Lodha - [Ramalingaswami Fellow]Swasti Raychaudhuri - [Ramalingaswami Fellow]


J C Bose Fellow
Amitabha Chattopadhyay Ch Mohan Rao Ghanshyam Swarup
R Nagaraj Veena K Parnaik


Emeritus Scientists
Purnima Bhargava


Consultants
N Madhusudhana Rao


On lien/Long Deputation
Sandeep Goel Shailendra K Saxena


Director's Group
Useful Links Related Links Campuses
Copyright 2010 © CCMB, Uppal Road, Hyderabad 500007, AP, India
Disclaimer