Research Publications Back
Year wise Publications
Group Leaders
Anant B Patel Arvind Kumar G R Chandak Jyotsna Dhawan K Thangaraj
Karthikeyan Vasudevan Manjula Reddy Puran Singh Sijwali R Sankaranarayanan Rakesh K Mishra
Tushar Vaidya


Project Leaders
A S Sreedhar Ajay Gaur Amit Asthana G Umapathy Guru Prasad K
K Lakshmi Rao Krishnan H Harshan Lekha Dinesh Kumar M Mohammed Idris M V Jaganadham
Mandar V Deshmukh P Chandra Shekar Palani Murugan Rangasamy Raghunand R Tirumalai Sadanand D Sontakke
Sandeep Goel Shashi Singh Shrish Tiwari Sreenivasulu Y Sunil Kumar Verma


Scientist Fellows
Mukesh Lodha - [Ramalingaswami Fellow]Swasti Raychaudhuri - [Ramalingaswami Fellow]


J C Bose and SERB Distinguished Fellows/Emeritus Scientists/Visiting Scientists/Consultant Scientists
Amitabha Chattopadhyay Ch Mohan Rao Ghanshyam Swarup Imran Siddiqi N Madhusudhana Rao
Purnima Bhargava R Nagaraj V Radha Veena K Parnaik Yogendra Sharma


On lien/Long Deputation
Ramesh V Sonti


Director's Group
Useful Links Related Links Campuses
   
Copyright 2010 © CCMB, Uppal Road, Hyderabad 500007, AP, India
Disclaimer