Scientific People Back
Group Leaders
Anant B Patel Arvind Kumar G R Chandak Imran Siddiqi Jyotsna Dhawan
K Thangaraj Karthikeyan Vasudevan Manjula Reddy Puran Singh Sijwali R Sankaranarayanan
Rakesh K Mishra Ramesh K Aggarwal Ramesh V Sonti Satish Kumar Tushar Vaidya
Utpal Bhadra V Radha Yogendra Sharma


Project Leaders
A J Rachel A S Sreedhar Ajay Gaur Amit Asthana G Umapathy
Guru Prasad K K Lakshmi Rao Krishnan H Harshan Lekha Dinesh Kumar M Mohammed Idris
M V Jaganadham Mandar V Deshmukh P Chandra Shekar Palani Murugan Rangasamy Raghunand R Tirumalai
Sadanand D Sontakke Shashi Singh Shrish Tiwari Sunil Kumar Verma


Scientist Fellows
Venkata R Aditya ChalamcharlaMukesh LodhaSwasti RaychaudhuriRegalla Kumaraswamy


J C Bose Fellows
Amitabha Chattopadhyay
Ch Mohan Rao Ghanshyam Swarup R Nagaraj Veena K Parnaik


Emeritus Scientists
Purnima Bhargava


Consultant Scientists
N Madhusudhana Rao


On lien/Long Deputation
Sandeep Goel Shailendra K Saxena


Innovation-Hub


Director's Group

Useful Links Related Links Campuses
Copyright 2010 © CCMB, Uppal Road, Hyderabad 500007, AP, India
Disclaimer