Principal Investigators Back

A S Sreedhar Ajay Gaur Amit Asthana Amitabha Chattopadhyay Anant B Patel
Arvind Kumar Ch Mohan Rao G R Chandak G Umapathy Ghanshyam Swarup
Hitendra Kumar Patel Imran Siddiqi Jyotsna Dhawan K Lakshmi Rao K Thangaraj
Karthikeyan Vasudevan Krishnan H Harshan Lekha Dinesh Kumar M Mohammed Idris M V Jaganadham
Mandar V Deshmukh Manjula Reddy Megha Kumar Mukesh Lodha P Chandra Shekar
Palani Murugan Rangasamy Pavithra L Chavali Puran Singh Sijwali Purnima Bhargava R Nagaraj
R Sankaranarayanan Raghunand R Tirumalai Rakesh K Mishra Ramesh V Sonti (On Lien) Regalla Kumaraswamy
Sadanand D Sontakke Sandeep Goel Santosh Kumar Shashi Singh Shrish Tiwari
Sonal Nagarkar Jaiswal Sreenivasulu Y Sunil Kumar Verma Swasti Raychaudhuri Tushar Vaidya
V Radha Veena K Parnaik Venkat R. Chalamcharla Yogendra Sharma


Useful Links Related Links Campuses
   
Copyright 2010 © CCMB, Uppal Road, Hyderabad 500007, AP, India
Disclaimer