PhD Faculty Back

A S Sreedhar Amitabha Chattopadhyay Anant B Patel Arvind Kumar Ch Mohan Rao
G R Chandak G Umapathy Ghanshyam Swarup Imran Siddiqi Jyotsna Dhawan
K Thangaraj Karthikeyan Vasudevan Krishnan H Harshan M V Jaganadham Mandar V Deshmukh
Manjula Reddy Megha Kumar Mukesh Lodha N Madhusudhana Rao P Chandra Shekar
Palani Murugan Rangasamy Puran Singh Sijwali Purnima Bhargava R Nagaraj R Sankaranarayanan
Raghunand R Tirumalai Rakesh K Mishra Ramesh V Sonti Regalla Kumaraswamy Santosh Kumar
Shrish Tiwari Sonal Nagarkar Jaiswal Sreenivasulu Y Swasti Raychaudhuri Tushar Vaidya
V Radha Veena K Parnaik Venkat R. Chalamcharla Yogendra Sharma


Useful Links Related Links Campuses
   
Copyright 2010 © CCMB, Uppal Road, Hyderabad 500007, AP, India
Disclaimer