PhD Faculty Back

A S Sreedhar Amitabha Chattopadhyay Anant B Patel Arvind Kumar Ch Mohan Rao
G R Chandak G Umapathy Ghanshyam Swarup Imran Siddiqi Jyotsna Dhawan
K Thangaraj Karthikeyan Vasudevan Krishnan H Harshan M V Jaganadham Mandar V Deshmukh
Manjula Reddy Mukesh Lodha N Madhusudhana Rao P Chandra Shekar Palani Murugan Rangasamy
Puran Singh Sijwali Purnima Bhargava R Nagaraj R Sankaranarayanan Raghunand R Tirumalai
Rakesh K Mishra Ramesh V Sonti Regalla Kumaraswamy Satish Kumar Shrish Tiwari
Sreenivasulu Y Swasti Raychaudhuri Tushar Vaidya V Radha Veena K Parnaik
Venkat R. Chalamcharla Yogendra Sharma


Useful Links Related Links Campuses
   
Copyright 2010 © CCMB, Uppal Road, Hyderabad 500007, AP, India
Disclaimer